La data de 10 ianuarie 2022 în incinta „TRACOM” a avut loc ședința de lucru constructivă, cu participarea echipei Întreprinderii administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”, președintele Asociației Obștești „Asociația rezidenților Parcului Industrial „TRACOM” și reprezentanții rezidenților parcului.

Scopul convocării ședinței — discuția pe două subiecte de bază:

1. Totalurile activității Parcului Industrial „TRACOM” și acțiunile prioritare pentru anul 2022.

2. Cu privire la implementarea tarifelor de gestionare a infrastructurii tehnice şi de producţie a P.I. „TRACOM”.

Pe subiectul unu, s-a adus la cunoștință, prin cifre concrete, succesele obținute în 10 ani de activitate a P.I. „TRACOM”:

· 70 de agenți economici investitori — rezidenți înregistrați în parc;

· minim 400 mil lei investiții planificate în următorii 5 ani; efectiv, investiții totale de la începutul activității (din mai 2012 — până în 30.09.2021) au constituit 1,4 mil lei;

· peste 2900 locuri de muncă planificate, efectiv au fost create 2 108 locuri de muncă;

· peste 4 mld lei vânzări anuale planificate la finele anului 2025, efectiv cifra de afaceri pentru 9 luni 2021 a alcătuit 3,2 mld lei.

Datele de mai sus denotă faptul că P.I. „TRACOM” s-a afirmat prin munca și eforturile depuse de rezidenți. Sunt componente suficiente necesare pentru dezvoltare în continuare a afacerilor, obținerea rezultatelor cât mai bune. Întreprinderea administratoare este și va fi sprijinul rezidenților, în limita competențelor funcționale.

Totodată, au fost trecute în revistă acțiunile prioritare în primele luni ale anului 2022, care include:

· finalizarea Studiului privind actualizarea teritoriului Parcului Industrial „TRACOM” referitor la delimitarea terenurilor aferente bunurilor imobile;

· implementarea tarifelor de gestionare a infrastructurii tehnice şi de producţie a P.I. „TRACOM”

Finalizarea Studiului privind actualizarea teritoriului Parcului Industrial „TRACOM” referitor la delimitarea terenurilor aferente bunurilor imobile amplasate pe str. Columna 170, mun. Chișinău este importantă, deoarece va sta la baza stabilirii dreptului de proprietate și procedurii de privatizare ulterioară a terenurilor. Întru evitarea dezacordurilor și necesității de aprobare a Studiului, în zilele apropiate se preconizează ședința grupului de lucru, constituit din reprezentanții Agenției Proprietății Publice, Întreprinderii administratoare și rezidenții parcului.

Pe subiectul implementării tarifelor de gestionare a infrastructurii tehnice şi de producţie a P.I. „TRACOM”, s-a reiterat despre necesitatea de:

· încheiere a contractului cu „Premier Energy” S.R.L., reieșind din faptul că „Furnizare Energie” SRL a fost lipsită de dreptul de a furniza energie electrică;

· obținere a autorizației de operator privind furnizarea energiei electrice pentru sistemul de distribuție închis;

· implementare a plăților și taxelor aferente întreținerii infrastructurii P.I. „TRACOM”.