La 20 iulie 2022 a fost semnat de către dna Aurelia Salicov, Director General interimar SA TRACOM si dl Igor Șarov, Rector al Universității de Stat din Moldova un Acord de colaborare între cele 2 instituții, care prevede:

  • organizarea expoziţiilor (prezentărilor) cu genericul familiarizării studenţilor şi a publicului din cadrul universității în ansamblu privind activitatea S.A. TRACOM și/sau a companiilor din cadrul Parcului;
  • în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova să organizeze conferințe, ateliere, seminare, foruri asociate pentru împărtăşirea experienţei cu privire la dezvoltarea parcurilor industriale si tehnologice;
  • în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova să organizeze consultări și expertize reciproce în scopul promovării, cooperării și desfășurării unui schimb de experiență privind dezvoltarea parcurilor industriale și tehnologice;
  • să promoveze recipric activitatea PI Tracom și a Universității de Stat din Moldova prin mijloace conveniente;
  • să selecteze şi să încheie benevol, în modul stabilit, contracte individuale cu studenţii USM privind instruirea şi angajarea acestora la lucru în cadrul companiilor din PI TRACOM;
  • să organizeze stagii de practică pentru studenții Universității de Stat din Moldova, utilizând, după caz, potenţialul creativ şi de muncă al stagiarilor, supraveghind şi validând activitatea acestora;
  • să permită efectuarea excursiilor, vizitelor organizate în cadrul PI TRACOM pentru studenţii Universității de Stat din Moldova în scopul familiarizării acestora cu activitatea S.A. TRACOM și/sau a companiilor din cadrul Parcului Industrial TRACOM în ansamblu.

Suntem convinși că vom avea o colaborare strănsă și fructuoasă în dezvoltarea și implementarea proiectelor strategice care vor asigura creșterea economică a Republicii Moldova !