Ca urmare a desfășurării concursului privind achiziționarea serviciilor de estimare a valorii de piață a utilajului rețelei electrice a S.A. ”TRACOM” și a construcțiilor cu destinația de deservire a acestei rețele prin cererea ofertelor de preț (anunțul plasat pe pagina web www.tracom.md la data de 15 iulie 2022 cu prezentarea ofertelor până la 22 iulie 2022), S.A.”TRACOM” anunță câștigătorul Biroul Individual de Expertiză Judiciară ”Achimov Anatolie” cu oferta de preț 54 000 lei (prestatorul nu este plătitor de TVA).