La data de 1 iulie 2022, S. A. „TRACOM” a obținut autorizație pentru sistem de distribuţie închis, eliberată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, valabilă pentru 25 ani.

În scopul perceperii tarifului pentru serviciul de operare a sistemului de distribuție închis al energiei electrice, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”, în calitate de operator, cu consultarea expertului energetician, a efectuat calcularea acestuia în conformitate cu Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuţie închis, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.317/2018.

Astfel, tariful pentru serviciul de operare a sistemului de distribuție închis al S.A. TRACOM constituie 42,85 lei/KW/lună pentru puterea electrică contractată de către utilizatorii sistemului de distribuție închis la locul/locurile de consum, fiind coordonat de către Consiliul Societății în cadrul ședinței din 02.08.2022, cu implementarea din 1 iulie 2022. Subsecvent, a fost coordonată și modificarea taxei de servicii, prin excluderea din formula de calcul a componentei „energie electrică”.

În aceste circumstanțe, Întreprinderea administratoare va asigura în termene proxime prezentarea spre semnare a contractelor privind prestarea serviciului de alimentare cu energie electrică, precum și a acordurilor adiționale la contractele de locațiune și prestarea serviciilor, cu indicarea taxei de servicii recalculată.

S.A. TRACOM- operator autorizat pentru sistem de distribuţie închis al energiei electrice.

S.A. TRACOM- operator autorizat pentru sistem de distribuţie închis al energiei electrice.