Consiliul S.A. „TRACOM”, în corespundere cu prevederile Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și Statutului Societății, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director al S.A. „TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director al S.A. „TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”, va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”, aprobat prin decizia Consiliului Societății, proces verbal nr.16 din 18 august 2022.

Regulamentul, care conține inclusiv informația privind cerințele față de candidați, lista documentelor necesare pentru participare la concurs, poate fi accesat la următoarele pagini web: tracom.md și app.gov.md.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a dosarului pentru participarea la concurs — 15 septembrie 2022, ora 16.00.

Locul depunerii documentelor:

Dosarul pentru participare la concurs se depune la sediul Societății: mun. Chișinău, str. Columna, 170, la secretarul Consiliului Societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, bir. 357.

Persoana de contact: secretarul Consiliului S.A. „TRACOM”, Ina Railean, tel. 022301 815, tel. mobil +373 68846506; adresa electronică: ina.railean@tracom.md

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.