Stimați rezidenți !

În numele Societății pe acțiuni „TRACOM” și a echipei administratoare a Parcului Industrial TRACOM, Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Aniversarea de 31 ani de independență a Republicii Moldova este prilejul potrivit pentru a-mi exprima recunoștința tuturor celor care au contribuit la consolidarea statalității și suveranității Republicii Moldova. Această sărbătoare ne reamintește despre eforturile noastre comune în scopul edificării unui stat independent și responsabilitatea dezvoltării unei societăți prospere și puternice.

Cu prilejul sărbătorii, vă doresc multă sănătate, fericire, pace, bunăstare, perseverență și noi realizări!

Să fim uniți, să avem încredere în propriile forțe pentru a făuri un viitor luminos generațiilor următoare!

Cu considerațiune,

Aurelia SALICOV

Director interimar S.A. TRACOM