Grupul de monitorizare a stadiului implementării proiectelor investiționale de către rezidenții Parcului Industrial „TRACOM” a vizitat, la 1 septembrie 2022, rezidentul SRL „REFORMA ART”.

La cei patru ani prezenți pe platforma Parcului cu activități de emisie a posturilor TV, radio și site-urilor, mass-media, rezidentul a realizat în totalitate parametrii economici asumați la lansarea proiectului investițional. Din perspectiva acestor rezultate pozitive, rezidentul aspiră pentru dezvoltarea activității, inclusiv prin majorarea indicatorilor anunțați din start.

La fel, în cadrul ședinței, au fost discutate propunerile și solicitările privind dezvoltarea Parcului Industrial, printre care și identificarea surselor regenerabile de energie. În acest sens, atât rezidentul SRL „REFORMA ART”, cât și directorul S.A. TRACOM, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM” au declarat implicare activă, colaborare, suport în asigurarea procedurilor administrative pentru aplicare la diferite programe de finanțare.