La 5 septembrie curent a avut loc ședința cu participarea rezidenților care își desfășoară activitatea în perimetrul aferent aleii centrale a Parcului, unde s-au examinat soluțiile urbanistice a proiectului „Studiu de fundamentare privind amenajarea parcărilor auto pe terenul cu nr. cadastral 0100518.184, proprietate publică de stat, din folosința S.A.‚TRACOM’, amplasat în mun. Chișinău, str. Columna 170”.

În cadrul discuțiilor rezidenții au susținut propunerile privind reconstrucția drumului, căilor de acces și amenajarea zonei de agrement, asigurând implicarea în realizarea lucrărilor inițiate de către Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”.