Organul de conducere al S.A. TRACOM a validat, în ședința din 07.09.2022, aderarea Parcului Industrial TRACOM la Asociația Internațională a Parcurilor Științifice și a Zonelor de Inovare (IASP). Această decizie este precedată de procedura de examinare de către Comitetul executiv al IASP a cererii depuse de către directorul interimar S.A. „TRACOM”, dna Aurelia SALICOV, și confirmarea privind admiterea Parcului Industrial „TRACOM” ca membru afiliat în Asociația Internațională a Parcurilor Științifice și Zonelor de Inovare (IASP).

Asociația Internațională a Parcurilor Științifice și a Zonelor de Inovare (IASP) are in calitate de membri peste 350 parcuri din 77 țări ale lumii (Moldova devenind cea de-a 78 țară membră) și întruneste o comunitate de peste 115 000 de companii din întreaga lume.

Calitatea de membru al IASP ne plasează printre parcurile elitiste din lume și oferă PI TRACOM acces la această rețea din comunitatea IASP, iar rezidenților — oportunitatea să-și identifice parteneri de afaceri, să preia bunele practici de administrare a afacerilor, inclusiv să se inspire cu privire la noi tendințe de afaceri. Rezidenții vor avea acces la evenimentele organizate de IASP (conferințe, seminare etc), la care vor putea să- și promoveze produsele sau serviciile.

Administrația TRACOM va beneficia de consultanță și schimb de experiență, precum si bune practici în modernizarea platformelor economice, inclusiv consultanță la nivel strategic.

Grație Acordului de parteneriat S.A. „TRACOM” cu Future Technologies Activity (FTA) taxa de aderare și cotizațiile de membru pentru anii 2022 și 2023 vor fi acoperite integral de către FTA (finanțat de USAID și Guvernul Suediei).

Mai multă informație despre IASP poate fi gasită pe site- ul oficial al asociatiei: https://www.iasp.ws.