Parcul Industrial ,,TRACOM” a fost vizitat de conducerea UTM, în persoana domnului Viorel Bostan, Rector al UTM însoțit de Prorectorul Dinu Țurcanu, Directorul Colegiului UTM Radu Melnic și doamna Natalia Șestenco, Director adjunct al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Obiectivul principal al întâlnirii a fost stabilirea unor relații de cooperare bilaterală dintre mediul academic și sectorul privat în vederea implementării proiectelor de cercetare și inovare, desfășurarea unor cursuri de calificare și recalificare în scopul unei mai bune pregătiri a cadrelor pentru rezidenții Parcului Industrial ,,TRACOM”.

În cadrul ședinței, Doamna Aurelia Salicov a făcut o scurtă prezentare a Parcului Industrial ,,TRACOM”, a informat despre elaborarea unei noi strategii de dezvoltare a parcului prevăzută până în anul 2030 și a propus semnarea unui Acord de colaborarea dintre Universitatea Tehnică de Stat din Republica Moldova și Parcul Industrial ,,TRACOM”.

În scopul unei mai bune cunoaștere a posibilităților Parcului Industrial ,,TRACOM”, precum și o mai amplă informare referitoare la potențialul companiilor de pe teritoriul parcului s-a decis organizarea, în cel mai apropiat timp, a unei întruniri în format larg cu participarea decanilor Universității Tehnice de Stat din Republica Moldova, a administrației parcului alături de rezidenți care vor include și vizite la sediile agenților economici de pe teritoriul parcului industrial.

Domnul Viorel Bostan, a sugerat organizarea unui târg de cariere pentru acoperirea necesitatilor rezidentilor Parcului Industrial ,,TRACOM”, propunere care a fost salutată de către doamna Aurelia Salicov, asigurându-i pe cei prezenți că evenimentul va fi organizat în timpul apropiat.

După ședință, cei prezenți au efectuat o vizită la unele întreprinderi de pe teritoriul parcului.

Parcul Industrial ,,TRACOM”, datorită valențelor de dezvoltare în domenii de interes major, reușește să fie atractiv pentru tinerii specialiști și va face și în continuare tot posibilul pentru a rămâne un angajator de top din Republica Moldova.