Societatea pe Acțiuni „TRACOM” invită operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție pentru sistemul de control, acces și identificarea automată a numerelor vehiculelor.

Detaliile sunt indicate în Invitația de participare și Anexe.

Invitația de participare
Anexa 1
Anexa 2