La data de 12 aprilie 2023 a avut loc ședința Consiliului Societății pe Acțiuni „TRACOM” în cadrul căreia au fost discutate mai multe chestiuni de ordin organizatoric, inclusiv a fost aprobată Darea de seamă trimestrială a organului executiv al S.A „TRACOM” pentru perioada 01.10.2022 — 31.12.2022 și a fost coordonată oportunitatea semnării Memorandumului de înțelegere între Universidad de Málaga, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Malaga TechPark și Parcul Industrial „TRACOM”.

Semnarea Memorandumului de înțelegere respectiv va pune bazele unei colaborări prospere, va facilita schimbul de experiență dintre cele două țări, inclusiv va dezvolta cooperarea academică și educațională și va promova părțile acestui acord.

Scopul prezentului Memorandum este:

a) să dezvolte cooperarea academică și educațională și să promoveze înțelegerea reciprocă între părți;

b) să dezvolte un „parc tehnologic de cercetare, dezvoltare și inovare” — unirea cunoștințelor și experienței pentru a dezvolta infrastructura și ecosistemul de inovare și de afaceri din Moldova prin promovarea Parcului Industrial „TRACOM” prin modificarea statutului actual din ” parc industrial” în „parc inovativ-teh nologic-R&D&I”, aliniat la nevoile rezidenților inovatori, la evoluția economiei Republicii Moldova prin majorarea valorii adăugate prin digitalizare, creativitate și durabilitate, precum și la dezvoltarea urbană a orașului Chișinău.