La data de 01 noiembrie 2023, s-a desfășurat ședința Consiliului Societății pe Acțiuni „TRACOM”. În cadrul acestei ședințe, au fost examinate câteva subiecte cu referire la procesul de achiziție și darea de seamă trimestrială.

În urma examinării chestiunilor propuse, s-au luat următoarele decizii:

1. S-a coordonat planul de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor a S.A. „TRACOM” pentru trimestrul IV al anul 2023.

2. S-a luat act de raportul privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii efectuate de către S.A. „TRACOM” pentru perioada anului 2022 și trimestrul I, II și III al anului 2023.

3. S-a aprobat darea de seamă trimestrială a organului executiv S.A „TRACOM” pentru perioada 01.07.2023 — 30.09.2023.

Aceste decizii reprezintă un pas semnificativ în direcția asigurării unei guvernanțe corporative solide și transparente în cadrul societății noastre.