Blocul administrativ şi de producere

Actualmente, peste 85 % din activele SA „TRACOM” sunt utilizate conform cererii şi destinaţiei. Blocul administrativ şi de producere, lit.ş-10, care combină sectorul de producere şi blocul administrativ, cu o suprafaţă totală de 37 795.3 m² şi teren adiacent de 1.8 ha. Acest bloc este cel mai mare dintre toate activele SA „TRACOM” şi este în prezent disponibil pentru diverse proiecte de investiţii.
În ultimii ani a fost realizat un studiu de caz cu referinţă la utilizarea cât mai eficientă a Blocul administrativ şi de producere, lit.ş-10. Astfel, SA „TRACOM” de comun acord cu Institutul de stat de proiectare Ruralproiect, au elaborat un proiect de reconstrucţie şi reamenajare a Blocului administrativ şi de producere, lit.ş-10, în scopul diversificării posibilităţilor de utilizare şi amenajare a spaţiilor de depozit.

Studierea pieţelor interne şi regionale, dar şi conlucrarea cu potenţiali clienţi precum Leoni, Delphi, Sumitomo, Yazaki, au stimulat colaborarea cu compania românească specializată în design şi consultanţă în domeniul arhitecturii şi urbanismului ARHIMAR şi în consecinţă a fost lansat al doilea proiect „Modulul integral funcţional”.

Ideea acestui proiect se referă la oferta pentru investitori a unor suprafeţe mai mici, începând cu 5000 m² denumite module. Această abordare permite mai multe posibilităţi precum: SA „TRACOM” pe cont propriu sau în cooperare cu investitorii proiectelor poate oferi aceste spaţii absolut disponibile pentru orice gen de activitate; Investitorii pot coopera între ei pentru a realiza aşa-numitele uniuni de producere şi realizarea unor proiecte (clustere). Astfel, SA „TRACOM” lasă la discreţia investitorilor utilizarea Blocului administrativ şi de producere, lit.ş-10 atât în formatul integral cât şi în module aparte.

Galerie foto

Date tehnice:

Denumirea obiectivului: Blocul administrativ şi de producere, lit.ş-10

Amplasare: str. Columna, 170, mun. Chişinău, MD-2004.

Suprafaţă totală: 37 795.3m² plus terenul adiacent de 1.8 ha.

Suprafaţa blocului de producere: 34930.7m² şi rampa de acces 2955.3m².

Spaţiu pentru depozitare: la necesitate există posibilităţi de construcţie şi amenajare a etajului 2.

Utilităţi: încăperi administrative, parcare, servicii comunale, surse electrice adăugătoare, iluminare exterioară, puncte de trecere şi control, trotuare amenajate.

Avantajele pentru proiect: locul de producere,module de producere, IT parc, start up — incubator, cluster, centru logistic.

Priorităţile proiectului investiţional: secţie de producere, clustere.