S.A. “Ares UT”– unde metalul își găsește forma!

Despre Noi

S.A. “Ares UT” – este pionierul domeniului de turnătorie din Republica Moldova, istoria căreia începe încă din anul 1945.

În perioada cînd la Chişinău se produceau tractoare, în turnătorie se producea pînă la 600 tone de produse pe lună.

La 20.07.2015, uzina turnătorie SA „Ares UT” oficial a susținut cu succes certificarea și a obţinut:
Certificat Sistem de Management al Calității ISO 9001:2008
Acesta este al doilea pas important după instalarea liniei automate de formare cu scopul de a îmbunătăți calitatea produselor fabricate de turnătorie SA „Ares UT”.

S.A. “Ares UT” ocupă o poziție de lider pe piața produselor moldovenești de fier și furnizează produsele sale şi pe piața europeană.

Beneficii:

Valoarea fundamentală a uzinei S.A. “Ares UT”, este personalul cu o calificare foarte înaltă.

Actualmente S.A. “Ares UT”, este dotată cu sistemele de topire moderne, cu mașini pentru prelucrarea pieselor turnate și pentru producerea miezurilor, cu o linie de formare automatizată.

Perfecţionarea continuă este scopul principal al întreprinderii S.A.“Ares UT”.

Produse

Accesorii comunale

Gure de canal, Grilaje pluvial.

Accesorii urbane

piese ornamentale turnate (Stâlpi compus de felinar, Grilaj decorativ pentru copaci, Bănci de parc și de grădină, Garduri ornamentale de diferite dimensiuni)

Articole pentru sobe

Plite pentru sobe, căptuşele, uşiţe ale focarului şi de tiraj, grătare, sobe.

Tigăi din fontă

Simple, cu mâner sau cu 2 „urechi”, de diferite dimensiuni și adâncimi

Produse industriale

Roţi din fontă pentru maşini agricole, bătătuş, plită mijlocie.

Produsele noastre

Piese turnate din fontă – principalele produse ale S.A. „Ares UT”. Dacă aveți întrebări, vizitați site-ul nostru, sau contactați managerul nostru la telefon/email.

Serviciile noastre

Turnătorie de producţie din fontă și oțel

S.A. „Ares UT” are o gamă largă de producţie din fontă și oțel cu diferite forme si complexitate, cu masa de la 0,1 kg. pînă la 2500 kg. Turnarea se efectuează pentru diferite ramuri ale industriei și economiei naţionale. Uzina este specializată in fabricarea pieselor turnate din fontă de complexitate si de configurare diferita (cu design, model).

Vizitați-ne

Pentru descrierea detaliată a produselor și pentru alte informații specifice, vă recomandăm să vizitați site-ul nostru sau să contactați managerul nostru.

Contactați-ne

Contacte

Adresă

MD-2004,
Republica Moldova, Chisinau,
Str. Columna 170