StarNet Management Grup SRL

Despre Noi

Compania StarNet Management Grup SRL a fost creată la 16.10.2013. StarNet Management Grup (SNMG) este compania afiliată și face parte din grupul de asociații al StarNet SRL

Compania Management Grup StarNet SRL în cadrul PI TRACOM propune prestarea serviciilor management strategic & administrativ și crearea locurilor de muncă.

În cadrul PI TRACOM Compania StarNet Management Grup va avea mai multe direcții de activitate în cadrul grupului de companii al Concernului:

Managementul de dezvoltare strategică

planificarea strategiei de dezvoltare a afacerilor, înaintarea sau evaluarea propunerilor proiectelor şi programelor de dezvoltare; evaluarea mersului executării proiectelor şi programelor, managementul arhitectural intergrup

Managementul calității

stabilirea indicilor de calitate (performanței), analiza business-proceselor bazate pe indicii de calitate și asigurarea controlului managementul calității

Managementul juridic

analiza bazei legislative şi de reglementare, examinarea şi înaintarea propunerilor de modificare a actelor juridice, medierea conflictelor juridice intergrup, reprezentarea intereselor intergrup, asigură lucrările de secretariat a ședințelor Adunării Generale şi Consiliului Concernului

Managementul relațiilor comunitare externe

menținerea relațiilor externe cu persoane de interes pentru Concern, participă la evenimente de interes pentru Concern; consolidarea colectivului, promovează politica de imagine corporativă (PR) a Concernului, asigură lucrările de corespondență și cancelarie

Managementul financiar

analiza financiară a companiilor din Concern, elaborarea previziunilor financiare, analiza și propunerea bugetelor anuale și lunare, validarea prețurilor pentru serviciile și/sau produsele oferite intergrup, efectuarea controlului managementului activelor

Managementul resurselor umane

elaborarea strategiilor și politicilor din domeniu, dezvoltarea structurii organizaționale a Concernului, implementarea culturii corporative intergrup, validarea organigramelor și statelor de personal ale companiilor membri, asigură suportul managerial al resurselor umane intergrup

Managementul resurselor informaționale

gestionarea resurselor informaționale utilizate în activitatea companiilor membre cu oferirea accesului la sistemul informațional automatizat integrat al Concernului.

Direcții de activitate

Dacă aveţi intrebări – vizitaţi site-ul nostru, sau contactaţi managerul nostru prin telefon/email, care le puteți găsi mai jos.

Servicii acordate: management strategic & administrativ

Managementul este ansamblul tehnicilor de organizare şi administrare, de previzionare şi modernizare a structurilor organizaționale, acceptând noile provocări privind competitivitatea, reglementările, exigențele sociale, nevoile multiple ale utilizatorilor, restricțiile cu privire la mijloace”.
Managementul strategic este un proces prin care managerii formulează şi implementează strategii pentru optimizarea din punct de vedere strategic a atingerii obiectivelor unei companii sau a unui grup de companii, în anumite condiţii interne şi externe date. Această reflectă faptul că managementul strategic este orientat spre atingerea unor obiective pe termen lung şi ia în considerare factorii de mediu precum şi trăsăturile caracteristice ale grupului de companii implicând elaborarea anumitor strategii.

Managementul administrativ poate fi definit în calitate de:

a) procesul de coordonare a resurselor umane, financiare, fizice şi informaționale ale companiilor Concernului în vederea realizării scopurilor strategice ale companiilor și Concernului;

b) procesul de obținere şi combinare a resurselor umane, fizice şi financiare în scopul îndeplinirii obiectivelor primare ale companiilor și Concernului : produse şi servicii dorite de un anumit segment al societăţii.

Vizitați-ne

Pentru descrierea detaliată a produselor și pentru alte informații specifice, vă recomandăm să vizitați site-ul nostru sau să contactați managerul nostru.

Contactați-ne

Contacte

Adresă

MD-2004,
Republica Moldova, Chisinau,
Str. Columna 170