Platforma Asociației Patronale a Parcurilor Industriale din Moldova a găzduit prima ședință de coordonare a întreprinderilor administratoare a parcurilor industriale din Republica Moldova din anul 2020.

”Întrevederea de astăzi are drept scop de a reabilita comunicarea și cooperarea comună care urmează să aibă loc continuu, deoarece doar prin sincronizare a eforturilor putem atinge rezultate remarcabile pentru toate parcurile industriale”, a menționat Ilie BUCUCI, Directorul general interimar al ”TRACOM” S.A.

Ordinea de zi a întrevederii, ce a avut loc în data de 5 februarie, a cuprins analiza bazei normative în vigoare ce vizează activitatea parcurilor industriale, precum Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale, Hotărîrea de Guvern nr. 652 din 01.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru parcul industrial, precum și a Raportului-model privind activitatea desfășurată în cadrul parcului industrial, ș.a.

”Parcurile industriale urmează să își extindă portofoliul de facilități acordate rezidenților pentru a se promova drept platforme atractive pentru companii naționale și internaționale orientate spre piața din Republica Moldova”, a declarat Constantin CHIȚANU, Director general ”CAAN” S.A.

Urmare a discuțiilor, reprezentanții întreprinderilor administratoare au luat decizia de a veni cu un proiect comun de amendamente către autoritățile publice centrale de resort, având în vedere experiența de activitate de circa 10 ani în gestionarea parcurilor industriale. Exercițiul va avea drept scop perfecționarea legislației, ce va avea drept impact final dezvoltarea mai eficientă a parcurilor industriale.

Următorul punct al ordinei de zi a fost dedicat subiectului promovării imaginii parcurilor industriale. Drept rezultat, a fost luată decizia de a menține o promovare centralizată a parcurilor industriale în cadrul evenimentelor naționale și internaționale – foruri, expoziții, conferințe, ș.a. – în strânsă cooperare cu Agenția de Investiții și misiunile diplomatice ale Republicii Moldova acreditate peste hotare, precum și cele străine acreditate în Republica Moldova. Reprezentanții parcurilor industriale au susținut unanim necesitatea dezvoltării a unei strategiei comune de promovare, aliniată la strategia națională de promovare a imaginii țării.

În finalul întrevederii, conducătorii întreprinderilor administratoare și-au împărtășit experiența și rezultatele de activitate din ultimii 5 ani, precum și au subliniat importanța preluării experienței internaționale în domeniul administrării parcurilor industriale sub formă de vizite de studiu, prima țară-țintă în acest sens fiind România.

La evenimentul din data de 5 februarie au participat reprezentanții întreprinderilor administratoare a Parcurilor Industriale ”TRACOM”, ”CAAN” și ”BIOENERGAGRO”, având susținerea pozițiilor enunțate din partea celorlalte parcuri industriale din țară (”RĂUT”, ”EDINEȚ”, ”CIMIȘLIA”, ”CAHUL”, ”FAIP”, ”COMRAT”). Organizarea întrevederilor de planificare și coordonare comune vor urma pe parcursul anului curent.