COMUNICAT INFORMATIV

In conformitate cu dispozitiile Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022, punctul 2 din Conditiile Concursului Comunicatului Informativ, publicat in editia Monitorului Oficial al Republicii Moldova nr. 440-444 din 30.12.2022, ce tine de desfășurarea concursului de selectare a rezidentilor și a proiectelor investitionale pentru Parcul Industrial «TRACOM», se va citi: «Pretul initial de locatiune a spatiului este de 51,46lei/m2/luna inclusiv TVA»;

Caiet de sarcini privind selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial “TRACOM” în baza activelor expuse spre locațiune