Avize

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA

Pe data de 26 mai 2017 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor  “TRACOM” SA, la cares-au luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2016. Luarea de act a dării de seamă financiare  a Societăţii...

citește mai mult