Astăzi, 03 iulie 2020, a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor ”TRACOM” S.A.,  în cadrul căreia a fost examinată ordinea de zi formată din 8 subiecte cu referire la sinteza activității societății pentru anul 2019 și la deciziile necesare bunei funcționări a societății în anul 2020.

Astfel, la ședința nominalizată supra a fost luat act de raportul financiar al societății pentru anul 2019.
Totodată, au fost aprobate rapoartele anuale ale organelor de conducere ale societății: Consiliului de Administrație și ale Comisiei de Cenzori  pentru anul 2019.

În același context,Adunarea Generală a acționarilor ”TRACOM” S.A. a fost confirmată organizația de audit care va efectua analiza anuală obligatorie a rapoartelor financiare TRACOM” S.A. în anul 2020.