Societatea pe Acțiuni ”TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” anunţă desfăşurarea concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial ”TRACOM”, în baza lotului format din porțiunea de teren cu suprafața de 8 000 m.p.,  propus în locațiune.

Concursul va avea loc la 12.10.2020, ora 15.00 în incinta blocului administrativ TRACOM” S.A.,
str. Columna, 170, mun. Chişinău, MD 2004.

I.    CONDIŢIILE CONCURSULUI

La concurs pot participa:

 1. persoane fizice şi juridice autohtone;
 2. persoane fizice şi juridice străine.

Participanţii pot acţiona personal sau prin intermediul persoanelor lor împuternicite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 1. Participanţii au dreptul să se familiarizeze cu setul de documente, lotul, care urmează să fie propus în locațiune.
 2. Prețul inițial de locațiune a lotului – 3,14 lei/m.p./an.

II. MODUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Pentru participare la concurs candidaţii prezintă setul de documente, conform CAIETULUI DE SARCINI, care include lista documentelor necesare de participare la concurs.
 2. Plata de participare la concurs constituie sumă echivalentă a 500 EUR (în lei conform cursului valutar al BNM la momentul plăţii), prin virament la contul de decontare “TRACOM” S.A.

Destinaţia plăţii: taxa de participare la concurs.

Rechizitele bancare sunt:

Beneficiar: “TRACOM” S.A.

Cod fiscal: 1002600007237

IBAN MD72ML000000225131700213

Banca beneficiarului: BCA “MOLDINDCONBANK” S.A., filiala REMIZ

Codul băncii: MOLDMD2X317.

 1. Ofertele de participare la concurs se prezintă în limba de stat, în plic sigilat pe adresa:

MD-2004, mun. Chişinău, str. Columna,170.

La recepţionarea setului de documente se aplică ştampila umedă a ”TRACOM” S.A.

 1. Ofertele de participare la concurs se înregistrează în ordinea primirii, indicându-se data şi ora primirii.
 2. Termenul limită de recepţionare a ofertelor: 12.10.2020, ora: 14.00.
 3. Înregistrarea participanţilor se efectuează pe data de 12.10.2020, de la 14:30 până la 15:00.

III.    ALTE INFORMAȚII

 1. Informaţia suplimentară, Caietul de sarcini, actele normative în vigoare despre modul de desfăşurare a concursului, precum și alte documente, pot fi solicitate la sediul ”TRACOM” S.A., Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM”. Telefoane de contact/fax. 022301801, 022301814,
  e-mail: info@tracom.md;

Caiet de sarcini – locațiune 0.8 ha