În contextul reportajelor difuzate pe data de 07 mai 2021 ora 15.32 și 11 mai 2021 ora 20.33 în cadrul știrilor de către postul de televiziune ”Jurnal TV”, Administrația ”TRACOM” S.A. intervine cu următoarele.

Ținem să aducem la cunoștința rezidenților și publicului larg, că informația prezentată conține informații false și afirmații eronate. Subiectul redat tinde spre a induce în eroare și nu reflectă de fapt modul în care este gestionat și administrat Parcul Industrial.

”TRACOM” S.A. în activitatea sa acționează cu bună credință în vederea respectării normelor legale privind parcurile industriale și societățile pe acțiuni.

Vă asigurăm, că Administrația ”TRACOM” SA depune toată diligența pentru a realiza scopul Întreprinderii Administratoare de a gestiona eficient bunurile proprietatea Statului Republica Moldova prin valorificarea terenului aflat în gestiune și bunurilor deținute în proprietate de către ”TRACOM” SA, în strictă conformitate cu cadrul legal pertinent.

Obiectivul de bază a întreprinderii este crearea unei platforme de dezvoltare a afacerilor corecte, bazată pe transparență, imparțialitate și egalitate, cu asigurările de rigoare că activitatea politică din Republica Moldova nu influențează activitatea ”TRACOM” S.A.

Respectiv, în contextul subiectului difuzat de către postul de televiziune ”JurnalTV” și Președintele Asociației Obștești Asociația Rezidenților Parcului Industrial ”TRACOM”, dl Victor FRIJA cu privire la desfășurarea unui concurs organizat cu abateri prin care au fost expuși la privatizare 15 mii metri pătrați de teren, nominalizarea participării la concurs a unei companii, insinuărilor și expunerilor în adresa administrației societății pe acțiuni ș.a., relatăm, că informația redată în reportaj și furnizată în mediul on-line, nu corespunde realității, fiind falsă.

Prin expunerea eronată a faptelor și lipsa de informare din sursa oficială, a fost creată o confuzie privind procedura de valorificare a terenului aflat în gestiunea ”TRACOM” SA și valorificarea bunurilor neutilizate ale Întreprinderii administratoare, or anterior de la ”TRACOM” SA nu a fost solicitată informația cu privire la cele redate în subiectul difuzat.

Astfel, comunicăm că pentru data de 11 mai 2021 a fost stabilită o ședință ordinară a Comisiei de concurs din cadrul ”TRACOM” SA în cadrul căreia urma să fie examinată chestiunea cu privire la organizarea desfășurării concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru Parcul Industrial ”TRACOM”, ce urmează a fi realizat în baza construcției cu suprafața de 15283,93 m.p., propusă spre locațiune.

Important de menționat, că nici până la data de 07 mai 2021, nici actual, de către Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM”, nu a fost desfășurat un ”concurs de privatizare” a terenului. Or, această procedură nu putea fi realizată în principiu, deoarece nu ține de competența ”TRACOM” SA, iar dreptul la privatizare (vânzare-cumpărare) a terenului, o facilitate acordată rezidentului în temeiul art.12 din Legea nr.182 cu privire la parcurile industriale, poate apărea și, respectiv, realizat în temeiul Legii nr.1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, abia ulterior și doar în cazul îndeplinirii de către rezident a  proiectului investițional în temeiul căruia își desfășoară activitatea sa în cadrul Parcului Industrial, procedura fiind  de competența autorității abilitate, Agenția Proprietății Publice.

Prin urmare, în contextul în care nu a fost anunțat un concurs, careva cereri din partea rezidenților sau altor persoane interesate de a participa la un concurs, urmează a fi depuse ulterior inițierii unui concurs, anunțat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 după publicarea unui anunț în presă corespunzător Hotărârii Guvernului nr.652 din  01.09.2011. La momentul difuzării reportajului un astfel de anunț nu a fost și nu putea fi publicat.

De asemenea, constatăm, că acțiunile respective poartă un caracter defăimător și în adresa administrației ”TRACOM” SA, care țin să Vă asigur, acționează strict în limita atribuțiilor și obligațiilor sale, însă, după cum se atestă, exercitarea obligațiilor corespunzător, deranjează unii agenți economici care încearcă prin diferite metode, inclusiv prin utilizarea instrumentului de lobby, promovarea doar a propriilor interesele.

În acest context, în vederea informării corecte și obiective, solicităm să ignorați insinuările și informațiile denaturate livrate în spațiul media, pe care le condamnăm și le considerăm defăimătoare, provocatoare și care au ca scop doar de a manipula și perturba activitatea Parcului Industrial.