”TRACOM” S.A., vine cu un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 10 ani de la formarea Parcului Industrial ”TRACOM”, titlul acordat la 16.06.2011 în temeiul Hotărârii Guvernului Nr. 440.

Parcul Industrial ”TRACOM”, este unul din proiectele de succes implementat în Republica Moldova, proiect ce are la bază revitalizarea sectorului industrial al țării în baza activelor platformelor industriale, prin crearea locurilor noi de muncă, dezvoltarea producției orientată spre export și a celei ce substituie importul, de produse de larg consum și de servicii.

O confirmare a celor menționate mai sus sunt și indicatorii economici care vin să demonstreze viabilitatea acestei platforme: în cadrul Parcului Industrial ”TRACOM” desfășoară activitate 69 de agenți economici, în cadrul cărora activează 2133 de salariați, cu o cifră de afacere  de la începutul activității parcului de 11 mlrd Lei. Taxele și impozitele defalcate la bugetul de stat constituie aproximativ 2,4 mlrd Lei. Investițiile efectuate de către rezidenți și Întreprinderea Administratoare se ridică la 1,4 mlrd Lei.

Aceste rezultate palpabile, reflectă efortul sumar, atât al activității administrației ”TRACOM” S.A.,  cât și al rezidenților,  Parcul fiind un factor strategic cu un rol primordial întru realizarea cu succes a programelor de dezvoltare a economiei naționale.

”TRACOM” S.A. apreciază devotamentul și activitatea instituțiilor implicate în activitatea Parcului, rezidenților care prin proiectele lor contribuie la atingerea celor mai importante obiective întru dezvoltarea unui sector industrial inovațional, eficient şi competitiv.

Astăzi, Parcul Industrial ”TRACOM” reprezintă o platformă eficientă în vederea exploatării potențialului local, în sprijinirea dezvoltării afacerilor bazate pe cunoștințe și conturarea unui mediu în care companiile pot interacționa cu alți furnizori de bunuri, servicii, tehnologii, inovații și cunoștințe, facilitând astfel dezvoltarea locală și dezvoltarea antreprenoriatului

Cu această ocazie aducem cele mai sincere urări de bine și prosperitate tuturor celor implicați de-a lungul timpului în formarea şi consolidarea Parcului Industrial ”TRACOM”. Vă mulțumim pentru profesionalismul și aportul fiecăruia din Dvs. întru promovarea și dezvoltarea Republicii Moldova.

”TRACOM” S.A., vine să asigure că va oferi în continuare suportul necesar, prin mecanisme corecte, eficiente și transparente în vederea implementării unor proiecte investiționale viabile și durabile, pentru ca această platformă care are drept scop revitalizarea economiei țării, să ofere în continuare condiții optime agenților economici pentru a dezvolta afaceri de succes.

La Mulți Ani stimați colegi!
La Mulți Ani stimați rezidenți ai P.I. ”TRACOM”!
La Mulți Ani Parc Industrial ”TRACOM”!

 

Director General ”TRACOM” S.A.

Stanislav RUSU

16.06.2021