Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” SA Managementul ”TRACOM” SA, Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 26 noiembrie 2018, orele 1000 pe adresa: mun. Chişinău, str....

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” SA

Pe data de 25 mai 2018 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor „TRACOM” SA, cu prezența acționarilor, la care s-au luat următoarele decizii: 1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2017. 2. Luarea de act a dării...

Decizia Grupului de lucru pentru achiziții din 20.03.2018

COMUNICAT INFORMATIV Pe data de 20.03.2018 s-a desfășurat concursul privind evaluarea ofertelor de îndeplinire a lucrărilor de reabilitare a două sectoare de drum pe teritoriul PI „TRACOM”: primul sector — cu lungimea de 0,5 km și 0,25 km, al doilea sector — 0,8 km....

Convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor „TRACOM” SA

AVIZ Managementul „TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat hotărârea despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor „TRACOM” SA, care va avea loc pe data de 25 mai 2018, orele 1100 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta...