Comisia de selectare a candidaturii la funcția de Director general al ”TRACOM” S.A., în conformitate cu prevederile  p.11 al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al ”TRACOM” S.A., aprobat prin decizia Consiliului Societății (proces-verbal nr.8 din 19 iunie 2020), informează, că la concurs au fost admiși 5 (cinci) candidați.