În Bibliografia din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al ”TRACOM” S.A.:

  • se substituie textul ”Legea nr.241/2007 a comunicațiilor electronice” cu textul ”Legea nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale”;
  • se completează cu textul ”Hotărîrea Guvernului nr. 652 din 01.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, precum şi a Raportului-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial”