Societatea pe Acțiuni ”TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” anunţă amânarea pentru o dată ulterioară, a concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale în baza porțiunii de teren cu suprafața de 8000 m.p. propus în locațiune, anunțat pentru data de 12.10.2020 și publicat în Monitorul Oficial nr. 241-245 (7569-7573) din 25.09.2020.