”TRACOM” S.A., Întreprinderea administratoare a P.I. ”TRACOM”, anunță lansarea concursului de selectare a societății de audit privind auditarea situației financiare a ”TRACOM” S.A. pentru anul 2021.

Ofertele Societăților de audit urmează sa fie prezentate la sediul societății: str. Columna 170, MD 2004, mun. Chișinău, până la data de 28 iunie 2021, orele 16:30, inclusiv.

Modul de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei de către societățile de audit, structura ofertei, alte condiții de selectare a societății de audit, sunt stabilite de Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, aprobat prin HG 875/2015.