Administrația ”TRACOM” S.A. aduce la cunoștință despre plasarea documentului privind Situațiile financiare ale ”TRACOM” S.A., care a fost întocmit în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

Urmare analizei Situațiilor Financiare pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, Societatea pe Acțiuni ”TRACOM” a înregistrat o creștere a sumei veniturilor din vânzări cu 16.6% față de perioada precedentă.
Alte informații privind activitatea financiară a întreprinderii  poate fi vizualizată accesând compartimentul ”rapoarte” de pe siteul oficial sau prin intermediul linkului de mai jos:

Rapoarte