Parcul Industrial ”Tracom” are plăcerea de a-și anunța participarea la proiectul sprijinit de UNIDO (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială) cu privire la ”Parcurile Eco-Industriale din Moldova” (Proiectul „Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment))”. Un parc eco-industrial poate fi definit ca „o comunitate de întreprinderi de producție și servicii situate împreună pe o proprietate comună” în care rezidenții Parcului Industrial caută performanțe de mediu, economice și sociale îmbunătățite prin colaborare în gestionarea problemelor de mediu și de resurse.

Acțiunea EU4Environment (EU4E) a Uniunii Europene este dedicată evaluării fezabilității conversiei PI / ZEL existente în Moldova în Parcuri Eco-Industriale (PEI). P.I. ”Tracom” este unul dintre cele două zone industriale selectate pentru acest program de evaluare a fezabilității PEI care a început în martie 2021 și va continua până în septembrie 2021.

Echipa internațională de experți PEI de la compania internațională de consultanță ”Sofies” (www.sofiesgroup.com) reprezentată de dl Ankit Kapasi și expertul național dl Vadim Iațchevici se va concentra pe realizarea unei evaluări de fezabilitate PEI a P.I. ”Tracom” și evaluarea modalităților posibile de a încorpora cele mai bune practici pentru transformarea P.I. ”Tracom” în PEI.

Această abordare PEI va ajuta administrația P.I. ”Tracom” să își identifice performanțele actuale în raport cu anumite criterii cheie, cum ar fi gestionarea parcului; mediu înconjurător; social și economic. Măsurarea și îmbunătățirea acestei performanțe, va ajuta P.I. ”Tracom” să creeze un mediu de operare mai durabil pentru rezidenți și să se asigure că aceștia sunt capabili să își îmbunătățească competitivitatea și să creeze locuri de muncă. Lucrând la transformarea în PEI, P.I. ”Tracom” și rezidenții săi ar fi bine poziționați pentru a utiliza resursele mai eficient și pentru a îmbunătăți productivitatea. De asemenea, această activitate poate atrage investitori prin crearea unui mediu durabil și o expunere mai mică la riscurile schimbărilor climatice.

În următoarele săptămâni, echipa de experți va interacționa îndeaproape cu administrația P.I.”Tracom”, precum și cu rezidenții parcului, organizând ateliere (de la distanță și / sau fizic) pentru a identifica și implementa oportunități pentru eficiența resurselor și producerea mai curată (ERPC), precum și pentru simbioza industrială (SI).

Participând la acest program de evaluare a fezabilității PEI, P.I. ”Tracom” și rezidenții săi au șansa de a identifica și îmbunătăți performanțele sale de mediu și socio-economice, creând un mediu mai atractiv pentru investitori, clienți și alte părți interesate.

Așteptăm participarea activă a tuturor rezidenților P.I. Tracom la această activitate în perioada 12-13 iulie curent. Orice sugestii și recomandări sunt, de asemenea, binevenite.